Home>Restaurant>Phaphamau
Bala Ji Tiffin Center
:69,Ground floor,Shivkuti Road,Near Opptran Chauraha,Govindpur,Allahabad,Uttar Pradesh,211-004
:+(91)-8052840330
 
Gokul Bakers
:685/66,Ground floor,Near Sabji Mandi,Govindpur,Allahabad,Uttar Pradesh,211-004
:+(91)-8655537400
 
Kanha Paneer Kendra
:198 M.I.G.,Ground floor,Near Tempo St and,Govindpur,Allahabad,Uttar Pradesh,211-004
:+(91)-9773851296
 
Ravi Backery & Confectionery Center
:Ground floor,Near Petrol Pump,Teliarganj,Allahabad,Uttar Pradesh,211-004
:+(91)-8004799155
 
Real Cake Palace
:3,Ground floor,Zeeshan Market,Govindpur,Allahabad,Uttar Pradesh,211-004
:+(91)-9919191755
 
Santosh Sweet House
:172,Ground floor,Azad Market,Teliarganj,Allahabad,Uttar Pradesh,211-004
:+(91)-8052380280
 
Yadav Ki Dairy
:Ground floor,Shivkuti Road,Govindpur,Allahabad,Uttar Pradesh,211-004
:+(91)-9695182741