Hotel Kanha Shyam
:Civil Lines, Allahabad, Uttar Pradesh-211001
:+(91)-9918201932