Yatrik Hotel
:33,Sardar Patel Marg,Civil Lines,Allahabad,Uttar Pradesh-211-001
:0532-2266930